Slovník pojmů

Vždy, když Vám poradce nabízí produkt, nebo již máte před podpisem smlouvy potřebujete vědět o čem se mluví a co vlastně podepisujete.

Zde je potřeba znát co znamenají odborné výrazy a proto je zde k dispozici slovník na pojištění.

Pokud si nebudete jisti zda dobře chápete význam slova, například ve smlouvě potvrďte si to vyhledáním pojmu ve zdejších slovnících.

Pokud potřebný výraz přesto nenajdete, nebo si stále nejste jisti zavolejte nám, nebo ještě lépe, využijte naší služby Rychlý kontakt.

 

Investiční životní pojištění: Druh pojištění, které dává možnost klientovi ovlivnit umístění jeho úspor (zpravidla mezi vklady, dluhopisy a akcie). Pojišťovna se nazaručuje za konkrétní částku. Pojištěný obdrží hodnotu nashromážděnou na jeho individuálním účtu.

Kapitálové životní pojištění: Forma životního pojištění, která umožňuje kombinaci pravidelného spoření a nákupu životní pojistky. Pojišťovna se většinou zavazuje k výplatě konkrétní částky. Opakem je rizikové životní pojištění.

Majetkové pojištění: Skupina pojistných produktů zaměřená na ochranu hmotného majetku firem či soukromých osob.

Podpojištění: je-li v době pojistné události pojistná částka stanovená klientem (pojistníkem) nižší než pojistná hodnota věci, poskytne pojišťovna plnění, které je ve stejném poměru ke škodě, jako je pojistná částka stanovená ve smlouvě k pojistné hodnotě věci.

Pojištění domácnosti: Pojistný produkt, jehož předmětem je soubor zařízení domácnosti sloužící členům domácnosti.

Pojištění odpovědnosti za škody: Skupina pojistných produktů pro občany i firmy, které zajišťují náhradu škody neúmyslně způsobené pojištěným (klientem) poškozenému. Celá řada druhů pojištění odpovědnosti patří mezi povinně smluvní - jejich uzavření je předepsáno zákonem a to pro provozovatele zařízení (silniční vozidla, letadla, lodě, kolejová vozidla, zdravotnické zařízení atd.) nebo pro profese (auditor, architekt, daňový poradce, myslivec a další). Do pojistné ochrany u pojištění odpovědnosti se zahrnují zpravidla i náklady na obhajobu před vzneseným nárokem na náhradu škody.

Pojištění s klesající pojistnou částkou: Forma obnosového pojištění (zpravidla životního), kdy pojistná částka, hrazená pojišťovnou v případě škodní události, klesá v čase (zpravidla lineárně)

Připojištění: Zpravidla doplňkový druh pojištění, který se sjednává společně s jiným, hlavním druhem pojištění na jedné pojistné smlouvě. Připojištění se používají při vytváření různých „balíčkových“produktů zejména v pojištění občanů, a to s cílem snížit náklady na správu pojištění. Časté je např. úrazové připojištění k životnímu pojištění, pojištění zavazadel k havarijnímu pojištění apod. Některá připojištění mohou být nabízena i „zdarma“ pro zvýšení atraktivity nabídky příslušného produktu. Jako připojištění však může být označeno i územní nebo časové rozšíření platnosti základního pojištění (např. připojištění pro území Evropy u havarijního pojištění)

Rekreační objekty: Nemovitost, která není určena k trvalému bydlení, ale k rekreaci majitelů.

Rizikové životní pojištění: Rizikové životní pojištění je typem životního pojištění, kdy pojištěný platí výlučně za to, že je pojištěn na určitou částku na smrt. V případě dožití pojištěný nedostává nic.

Životní pojištění: Jsou různé varianty pojistných produktů, u kterých je pojistná událost definována jako smrt pojištěné osoby nebo jejím dožití se stanoveného věku, případně konce pojištění. K základním variantám požadovaných bankou si klient může přidat i různé kombinované možnosti produktů a jejich kombinací.

Partneři
Výběr Hypotéky.cz
Reality Dílna.cz
Výběr Banky.cz