Životní pojištění

 Životní pojištění ve všech následujících variantách je základní typ tohoto druhu pojištění. Tímto pojištěním ochráníte sebe a rodinu pro případ, že se Vám stane úraz, nebo dokonce zemřete. V tom případě bude vyplacena pojistka, která pomůže zaplatit dluhy, nebo náklady pro rodinu. Jde o nejlevnější variantu, ale nikdy s ní nic nenaspoříte. Na to jsou jiné produkty, jako Kapitálové nebo Investiční životní pojištění.

  • Životní pojištění: Je skupina pojistných produktů, kde je pojistná událost definována jako smrt pojištěné osoby a/nebo její dožití se stanoveného věku, případně konce pojištění. K základním variantám pak existují různě konstruované produkty a kombinace.
  •  Rizikové životní pojištění: Rizikové životní pojištění je typem životního pojištění, kdy pojištěný platí výlučně za to, že je pojištěn na určitou částku na smrt. V případě dožití pojištěný nedostává nic.
  • Pojištění s klesající pojistnou částkou: Forma obnosového pojištění (zpravidla životního), kdy pojistná částka, hrazená pojišťovnou v případě škodní události, klesá v čase (zpravidla lineárně)

Pokud se rozhodnete pro jeden z těchto produktů využít, je potřeba nastavit podmínky pojistky tak jak je pro Vá nejlepší, protože pojistka není jedna verze a dost. Můžete podmínky nastavit, a proto nás kontaktujte a domluvte si schůzku nebo využijte naší službu rychlý kontakt.

Partneři
Výběr Hypotéky.cz
Reality Dílna.cz
Výběr Banky.cz