O tom, že od 1. 1. 2014 vchází v platnost Nový občanský zákoník (NOZ), ví snad už každý, ale víte alespoň zběžně, co Vám přinese a v čem Vás omezí?

Ministerstvo spravedlnosti ČR dokončilo práce na rekodifikaci soukromého práva. V jejím rámci byl schválen nejen nový občanský zákoník, ale také nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém.

Co všechno v novém občanském zákoníku najdete:

Občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Pro více informací navštivte přímo internetové stránky nového občanského zákoníku (NOZ): http://obcanskyzakonik.justice.cz/


“Ustanovení občanského zákoníku provázejí člověka po celý život.”

(Jaromír Sedláček, profesor občanského práva, Masarykova univerzita v Brně, 30. léta 20. stol.)


Víte například, co znamená „rozum průměrného člověka“, co je PACHT a co vlastně dělá PACHTÝŘ? Ne, nejedná se o překlep. Nechtěli jsme napsat slovo “pastýř”. Pojem “pacht” upravuje nový občanský zákoník. Kromě různých změn a úprav se nově vyděluje z nájmu tzv. pacht. Liší se od nájmu tím, že k právu užívat se přidružuje právo věc požívat, tedy mít z ní užitek.

Víte, že NOZ výrazně posiluje ochranu práv spotřebitele a „slabší strany“? Od ledna příštího roku se budete muset o svá práva aktivně ucházet/prát, protože tzv. automatické ochrany výrazně ubylo. O těchto a dalších novinkách a změnách vás chceme průběžně informovat. Začněme například tím, jakým způsobem se můžete o svá práva aktivně prát. Třeba tak, že se nás budete ptát na otázky, která vás aktuálně zajímají.

 

Mgr. Tomáš Barták
Asistent marketingu
Mobil:    +420 606 880 617
E-mail:  bartak@hypodilna.cz