Pokud vzrostou úrokové sazby hypoték, pro mnoho lidí se stávají nedostupné. Naopak pro mladé se otevírá nová cesta – úroková dotace k hypotéce. Jak taková podpora vypadá? Kdo na ni má nárok? A je to skutečně taková “výhra”?

Státní podpora hypotečních úvěrů nepatří mezi témata, která se často objevují v elektronických či klasických médiích. Jedním z důvodů je nejspíš skutečnost, že podle platné legislativy na ni má nárok pouze menšina žadatelů o hypotéky. Pokud však odhlédneme od této skutečnosti, zůstává pro mnohé zajímavou příležitostí, jak výrazně ušetřit při pořizování bytu či domu.

Základní charakteristiky podpory

Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru a její výše se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová (jako např. v letošním roce).

Základní podmínky pro poskytnutí podpory

Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let. Žadatel, který o příspěvek požádá, nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům; vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána. Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR, a po dobu poskytování podpory musí tato nemovitost sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění).

Kdo může žádat o podporu

Na podporu hypoték mají nárok mladí do 36 let. Úroková dotace se při splnění podmínky výše průměrných úrokových sazeb poskytuje po celou dobu splácení hypotéky, maximálně však po dobu deseti let. Podpora je určená na úvěr nebo jeho část, a to na koupi nejméně dva roky staré nemovitosti. Na novostavbu tedy rovnou zapomeňte. A ani na zahraniční nemovitost vám stát dotaci neposkytne.

V případě bytů se podpora poskytuje do limitu 800 000 korun, u rodinných domů s jedním bytem činí limit 1,5 milionu korun. Část úvěru překračující tyto limity dotována není. Otázkou je, jaké bydlení je možné v této cenové relaci pořídit. Rovnou můžeme konstatovat, že výběr není příliš bohatý.  

Hodnocení

Nejdůležitějším ukazatelem, který je třeba sledovat, je výše úrokové sazby. Jakmile úrokové sazby za předešlý rok překročí hranici 5 %, je to signál k zahájení poskytování státní dotace hypoték pro mladé do 36 let ve výši 1 procentního bodu.

Státní podpora ovšem s sebou nese značná negativa. Některá již byla zmíněna. Z dalších můžeme zmínit kupříkladu skutečnost, že většina hypotečních bank si účtuje vyšší poplatek za vedení hypotečního účtu s přiznanou státní podporou. Klient pak bance zaplatí řádově o 1200 Kč ročně více na poplatcích. A nesmíme zapomínat ani na omezení výše dotované ceny.

Stát dotace opravdu poskytuje. Tím plní svou „povinnost“. Za celou dobu trvání dotace ovšem nesmí dojít k refinancování hypotéky. Pokud klient banku opustí, o dotaci přijde. Této moci banky využívají a klient se tak stává „nevolníkem banky“.

 

Mgr. Tomáš Barták
Asistent marketingu
Mobil:    +420 606 880 617
E-mail:  bartak@hypodilna.cz