Bankovní domy chápou naší situaci a chtějí nám v době, kdy se nám nedaří, pomoci. Možná to trochu zní jako science fiction, ale do jisté míry tomu tak je, avšak není to zadarmo. Banky totiž nabízejí možnost se pojistit na dobu, kdy nebudeme schopni splácet hypotéku, leasing, úvěr či půjčku.

Platíte pojišťovně něco navíc a v případě vašeho onemocnění, ztráty zaměstnání, či dokonce smrti, převezme povinnost platit úvěr za určitých podmínek právě tato pojišťovna. Pro náš krátký exkurz v problematice pojištění úvěrů byla vybrána nabídka pěti hlavních bankovních domů: České spořitelny, Komerční banky, ČSOB, UniCredit bank a Raiffeisenbank.

Všech pět zmíněných bank nabízí různé varianty pojištění. Kromě České spořitelny nabízejí zbylé banky shodné tři varianty pojištění úvěrů. První varianta je nejlevnější a zaručuje pojištění v případě úmrtí a invalidity třetího stupně. Druhá, o něco dražší varianta, je doplněna o pracovní neschopnost. Varianta třetí, která je nejdražší, rozšiřuje variantu dvě o další nepříjemnou událost, a to ztrátu zaměstnání. Jediná Česká spořitelna nabízí varianty pouze dvě, přičemž levnější balíček obsahuje pojištění v případě invalidity, úmrtí a pracovní neschopnosti. Varianta dražší pojišťuje klienta ještě proti ztrátě zaměstnání (o cenách se dočtete v části dvě). Všechny uvedené varianty byly statisticky sestaveny. Nejčastěji z uvedených hrozeb se člověk setká během splácení úvěru se ztrátou zaměstnání, tudíž logicky je ztráta práce součástí nejdražšího balíčku.

K jednotlivým variantám se rovněž váže několik podmínek, kdy Vás může banka pojistit. Obecně se banky snaží pojistit takové klienty, u kterých mají jistotu, že k dané situaci, na níž se pojišťují, téměř nedojde. Jinými slovy, v okamžiku, kdy si budete chtít vzít úvěr a pojistit si jej proti nesplácení variantou jedna, tedy proti smrti a třetího stupně invalidity, musíte mít méně než 60 let (tato věková hranice je vyžadována pouze u některých bank), nejste postižen tělesnými vadami, následky úrazů, chronickým onemocněním, nebo sledován kvůli závažným onemocněním. U druhé varianty platí všechny podmínky jako u varianty předchozí, ovšem pokud je rozšířena o pracovní neschopnost, žadatel o pojištění nesmí být v pracovní neschopnosti a zároveň posledních 12 měsíců nebyl neschopný práce déle jak třicet dní jdoucích po sobě. V nejdražší variantě, která je doplněna o ztrátu zaměstnání, je podmínkou jednak pracovní vztah na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, v době uzavření pojištění a úvěru nebyl klient ve zkušební době, jednak není podaná nebo obdržená výpověď v posledních třech měsících před uzavřením úvěru a pojištění.

Tyto varianty a jejich podmínky byly z důvodů obecného přehledu upraveny, ovšem u většiny výše uvedených bank se podmínky nikterak neliší. příštím dílu si řekneme o cenách pojištění úvěrů a poplatcích, které si banky stanovují.

 

Veronika Jíšová
Manažerka
Mobil:    +420 739 000 283
E-mail:  jisova@hypodilna.cz