V první části našeho seriálu jsme se zabývali přehledem nabízených variant pojištění úvěrů a jejich podmínek u pěti hlavních bankovních domů. Nyní je potřeba si povědět, kolik nás takové jištění pro případ nesnadných životních situací, kdy nejsme schopni takový úvěr dále splácet, bude stát.

Každá banka si pojištění účtuje jinak a určitý pořádek, který panoval v prvním článku, je tentam. Některé banky vám vypočítají výši poplatku podle procenta z měsíční splátky, jiné postupují odlišně: poplatek určí podle výše celkového úvěru. Společným jmenovatelem u obou zmíněných variant je tedy výše našeho úvěru. Čím je hodnota úvěru vyšší, tím větší obnos od nás banka bude požadovat.

Druhý faktor, který rovněž ovlivňuje výši poplatku za jištění, je oblast pojištění. V první části jsme popisovali, že banky rozlišují tři, respektive dva typy pojištění. Nejdražší variantou je pojištění v případě náhlé smrti, třetího stupně invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. O něco méně zaplatíme, pokud nezahrneme do pojištění nejčastější možnou událost, a to ztrátu zaměstnání.

U České spořitelny (ČS) bude částka za pojištění stanovena podle výše úvěru a oblasti pojištění. Pokud si například vezmeme úvěr v hodnotě 200.000 Kč a nebudeme chtít být pojištěni proti ztrátě zaměstnání (tedy bude zvolen typ A), měsíční částka za jištění bude činit 175 Kč. Pokud se však rozhodneme pro typ B, částka se měsíčně navýší o 140 Kč, tedy celkem 315 Kč. V situaci, kdy si budeme chtít vzít vyšší úvěrovou částku, například 300.000 Kč, poplatek za pojištění se zvýší o 60 Kč v případě varianty A a o 110 Kč u varianty B.

Československá obchodní banka (ČSOB) je v oblasti poplatků vůči klientům méně sdílná, nicméně cena se zde odvíjí od výše splátky úvěru. Tedy opět záleží na tom, kolik si vezmete a na jak dlouho jste se rozhodli úvěr splácet. Banka nabízí pojištění úvěru pouze do hodnoty 1.000.000 Kč.

Komerční banka (KB) jako jediná tuto službu nabízí zcela zdarma v rámci úvěru Perfektní půjčka na všechny čtyři události do výše 2.500.000 Kč. U ostatních typů úvěrů však nelze dohledat, jak by vypadala částka za pojištění.

Raiffeisenbank (RB) rovněž nenabízí informaci o výpočtu naší měsíční splátky, ovšem základní pojištění proti invaliditě a úmrtí nabízí ke všem osobním úvěrům zdarma.

UniCredit Bank požaduje na rozdíl od České spořitelny a ČSOB zaplacení pojištění jednorázově u podpisu smlouvy, nebo z aktuální výše úvěru při dopojištění našeho stávajícího úvěru. Jinými slovy: buď pojištění zaplatíme hned, anebo si připlatíme při měsíčním splácení.

Některé banky nabízejí možnost se kdykoliv pojistit a později pojištění zrušit (Komerční banka) a některé banky nám dovolují měnit typ pojištění v průběhu splácení úvěru (ČSOB). Každá banka, jak je zřejmé, nám nabízí nějakou tu „výhodu“, ale ta nemusí být vždy zadarmo a vždy nemusí být pro nás tak výhodná, jak se zprvu zdá.

Jak bylo zmíněno na začátku tohoto článku, nejdůležitějším hlediskem pro nás je: kolik zaplatíme za pojištění v poměru k výši úvěru a co vše je v tom zahrnuto. Pro radu ohledně vhodného výběru úvěru a pojištění, který nejlépe splňuje vaše potřeby, se kdykoliv obraťte na Hypodílna.cz, jenže vám zajistí veškerý informační servis.

 

Filip Bršťák
Redakce Hypodílny.cz
E-mail: filip.brstak@centrum.cz