Chtěli bychom vás upozornit na skutečnost, že z důvodu instalace nové verze informačního systému katastru nemovitostí bude od čtvrtka 12. 12. 2013 18:00 do neděle 15. 12. 2013 20:00 přerušen provoz aplikací Nahlížení do KN a Dálkového přístupu (včetně webových služeb). Výpisy z katastru nemovitostí nebudou dostupné ani na kontaktních místech CzechPOINT.

O omezení provozu na katastrálních pracovištích v pátek 13. 12. 2013 budou jednotlivé katastrální úřady informovat na svých internetových stránkách.

Toto omezení bude mít mimo jiné vliv na čerpání úvěrů, pozor zvláště na termíny u refinancování!

Neodkládejte proto potřebné kroky, které potřebujete udělat ve spojení s Katastrální úřadem. Nemluvě o tom, že již brzo bude katastrální úřad zahlcen a nastanou dlouhé fronty a čekací doby.

 

 

Radim Fichtner
Hypoteční a finanční specialista

Mobil:  +420 725 600 873

e-mail:  fichtner@hypodilna.cz

Web:     www.hypodilna.cz