V Hypodílně jsme se dozvěděli informace nejen k úvěru, ale také o tom, jak se zabezpečit proti různým nebezpečím. Proto jsme si nechali vypracovat životní pojiště pro případ, kdyby se jednomu z nás něco stalo. Při kontrole naší aktuální pojistky auta nám zajistil slevu a doporučil ji uzavřít u jiné pojišťovny. To nám zajistilo levnější pojistku.