O penzijní reformě a druhém pilíři bylo za poslední tři roky napsáno mnoho článků, natočeno plno reportáží a proběhlo nespočet diskuzí. Nová vláda v čele s ČSSD uvažuje o zrušení tohoto pilíře od roku 2016 kvůli jeho nevýhodnosti pro většinu obyvatel, malému počtu zájemců, apod. Ovšem je potřeba se nad tímto krokem zamyslet a poupravit určité skutečnosti a to nejen z důvodu hrozící arbitráže, ale také z možného kroku zpět.

Takzvaná pilířová sktruktura se vyvíjela velmi dlouho a debata o ní odstartovala již v 90. letech. Někdo tuto reformu považoval za klíčovou, někdo za zbytečnou a naopak ostatní za tunel. V rámci debaty mezi odborníky, politickými stranami a bankami nedošlo k vytvoření konstruktivního jednání, jež by vedlo ke střednědobému cíli a tedy jistotě, že se druhý pilíř v případě změny vlády a barev nezmění a zůstane pevným bodem důchodového systému. Místo tohoto promyšleného systému vznikla soustava, kterou lze nazvat fúzí mnoha vlastností a prvků okoukaných ze zahraničních důchodových systémů. Jsou však prvky, které jsou špatné. Například nemožnost kdykoliv odejít, žádná jistota proti vytunelování, či vklady nejsou pojištěny ze zákona. Celková vize druhého pilíře je však správná, nicméně je potřeba ji doladit do takového stádia, aby takový projekt vyhovoval lidem nejen v současné době, ale hlavně v budoucnosti.

V dnešní době, kdy se moderní stát postupně zbavuje svých kompetencí a rozšiřuje možnost volby, je druhý pilíř více než potřebný. Nelze se na stát na sto procent spolehnout v rámci důchodového systému pouze na první a na třetí pilíř. Bylo by tedy chybou stávající systém rušit, když už byl jednou spuštěn, je třeba jej pouze smysluplně upravit, a to takovým způsobem, aby byl výhodný pro větší množství lidí, než tomu je nyní.

Do druhého pilíře během roku 2013 vstoupilo méně lidí, než se předpokládalo. Ano, má řadu chyb a vyplatí se pouze třetině obyvatel ČR, ale je potřeba brát na zřetel rovněž situaci, v níž se mnoho obyvatel ocitlo, také mediální obraz pilíře. Krize, větší nezaměstnanost, vyšší výdaje domácností, nedůvěra v systém jsou atributy, které spolu s negativní kampaní levicových politických stran od začátku debaty odsoudily druhý pilíř k neúspěchu. To ovšem neznamená jej hned rušit, ale pečovat o něj a nastavit jej správným způsobem. V tuto chvíli není nutné nahlížet krátkozrace v intervalu čtyř let, ale soustředit se na budoucnost, v níž se budeme mít jak my, tak naše děti minimálně dobře.

Filip Bršťák
Redakce Hypodílny.cz
E-mail: filip.brstak@centrum.cz